Method Dobrinka


Лесно пиша и чета с шарените кубчета

Празникът на буквите

С малката русалка броим до десет

Принцът и принцесата на числата

Цифрите на числата

Вълшебната нула на Фук

Книжки

За нас

Метод Добринка е авторска разработка на доц. д.ф.н. Добринка Райнова. Тя създава комплексна система за начално ограмотяване на деца от предучилищна възраст като използва любимия за тях жанр – приказката. За целта са разработени различни познавателни книжки, работни тетрадки, както и различни дидактични игри и интерактивни занимания, чрез които се активира сетивното възприятие на децата и се стимулира логическото им и мислене.

Главната цел на метода е да развие говорната реч и творческото мислене на децата. Методът е представен чрез две учебни системи. При системата „Лесно пиша и чета с шарените кубчета“, се осъществява бързо ограмотяване по български език чрез четене и писане с печатни букви по време на игра с кубчета, а със системата „Малките математици“ се овладяват цифрите на числата, развива се логическото мислене на децата и се поставят основите на математическата им култура.

Преподаването на знания с Метод Добринка става чрез разкази в мерена реч, песни, стихотворения, куклени и театрални спектакли, моментни импровизации, „умни“ играчки, ребуси и логически задачи. Към метода са добавени ритмични движения   и трудови занимания за развитие на сръчността и за подпомагане на по-лесното запаметяване на преподаваната информация. Разработват се за целта и  различни мултимедийни продукти за активиране работата на дясното полукълбо на мозъка, което има неограничени възможности за запаметяване, когато работи в алфа-ритъм. Известно е, че в дясното полукълбо се намира центърът на емоцията за нас, българите. Затова работата  на мозъка в алфа ритъм,  когато се въвежда новият учебен материал е истински празник за българските деца – допринася за бързото запаметяване, създава радост от учебния процес и желание за творчество.

Важен момент в обучението е играта.Тя е застъпена широко в системата  като игра  на дама, игра върху  импровизирана сцена, игра с „ шарени кубчета”, с картинни , геометрични и точкови карти, с математически знаци, зарове , „умни играчки” и др. По време на играта под ръководството на педагога се развива логическото мислене на децата , трудовите им умения и желанието им за творчество. А когато детето започне да твори по време на учебния процес, то  остава творец през целия си живот!

Този метод на работа с децата развива системно-структурното им мислене,  позволява им да получат цялостна представа за различните области на знанието,  активира въображението и логическото им мислене.

Успехът на метода се дължи на това, че децата получават цялостно сетивно възприятие за разглежданата система, преди да изучат отделните подсистеми и елементи на цялото.

Метод Добринка е подходящ за прилагане както в семейни условия, така и в , разнообразна учебна среда. Той се явява съвременен и революционен метод за успешно и щастливо ограмотяване на българските деца през първия образователен период от тяхното развитие.