„Лесно пиша и чета с шарените кубчета“ (за деца от 4 до 7-годишна възраст) 14,90 лв.

С помощта на тази познавателна книжка, децата бързо и лесно се научават да четат и да пишат с печатни букви. Шарените кубчета привличат вниманието на децата и те мигновено се привързват към тях. Върху цветните кубчета са изобразени всички гласни и съгласни букви и техните комбинации. Свързването на говорния звук с цвят, асоциирането му с цвят, допринася за лесното асоциативно възприемане на буквите, записани върху цветната стена на кубчето, което става в процеса на игра с шарените кубчета,

като по този начин се преодолява трудността за писане и четене с букви, които не се възприемат непосредствено сетивно както се възприема означената с цвят гласна и буквата, изписана върху цветната стена на кубчето. Чрез приказката „Цветовете на гласните“ и едноименния куклен спектакъл към нея, чрез системата от 36 шарени кубчета, песента „Цветовете на гласните“ и стихотворението „Знам да пиша и чета“,

поместени в книжката, децата само след няколко дни започват – първоначално с помощта на кубчетата, а в последствие и собственоръчно – да изписват имена, думи и дори цели изречения. Чрез кубчетата за специални звуци, децата лесно разбират как се образуват двугласните звуци – я, ю, йо (ьо) и не изпитват трудности повече в обучението си. С помощта на работните листове в края на книжката, децата лесно упражняват и затвърдяват придобитите знания.