„Празникът на буквите“ (за деца от 4 до 7-годишна възраст)

е познавателна книжка, която е продължение на книжката „Лесно пиша и чета с шарените кубчета“. С първата книжка децата се запознават с буквите на гласните и съгласните звуци, както и със сричките, образувани от една гласна и една съгласна. С втората книжка „Празникът на буквите“, децата се научават да четат и пишат с по-сложни срички, съдържащи две-, три- и четири-буквени съчетания.

С двете книжки, децата получават цялостна представа за всички букви в българската азбука, за сричковия състав на думите, като и за най-често срещаните буквосъчетания.
Главните герои на приказката запознават децата по най-атрактивен начин с формите на съгласните букви, при което се обръща внимание на външната форма на знака,

а не на фонетичните характеристики на звуците означени с букви, които са предмет на фонетиката. Специално внимание се отделя на правилата за изписване на звука ЙО (ЬО), на буквите, които означават едновременно два звука Ц (ТС) и Щ (ШТ), както и на правилата за изписването на звуците /ДЖ и ДЗ/, при които се използват две букви за означаването на един звук.