„Цифрите на числата“- (за деца от 3 до 6-годишна възраст 1,99 лв.

Чрез упражненията в тетрадката, децата се научават да пишат цифрите на числата по шаблон, да свързват броя на преброените обекти с цифрите на съответното число; да свързват вида на цифрата с логиката на цифровото обозначение. Те затвърдяват знанието си за разликата между четните и нечетните числа.