„Принцът и принцесата на числата“ (за деца от 3 до 6-годишна възраст) 12 лв.

е втората познавателна книжка от обучителната система „Малките математици“. С нейна помощ родители и преподаватели ще научат децата на цифровото обозначение и на качествените и количествени различия между числата. Разказът в книжката се води от името на 5-годишно дете и затова текстът дава големи възможности за развитието на разговорната реч при децата. От книжката те научават кои са цифрите на числата,

как трябва да се изписват и кои числа са по-малки и кои по-големи. Също така, децата научават някои от най-често срещаните математически знаци за равенство и различие, кои числа са четни и кои нечетни, както и колко пъти числата 2-3-4 и 5 се съдържат в числото 10. Всичко това е добра подготовка за по-лесно възприемане на бъдещи по-сложните математически действия, като умножение, деление и др.

Към книжката е разработен комплект от 30 образователни карти за игра с упътване за 4 дидактични игри. Чрез тях децата затвърдяват знанието си за цифровата редица на числата, за стойността на числата, и за разликата между четните и нечетните числа; разбират логиката на цифровото обозначаване.