„Вълшебната нула на Фук“ (познавателна книжка за деца от 4 до 7-годишна възраст) 5,99 лв.

Това е най-важният приказен учебник по математика от системата „Малките математици“.
Той помага на детето да си изгради представа за безкрайната система от числа и числови стойности, чрез овладяване особеностите на Десетичната система на числата,

представена в книгата чрез „вълшебната нула на Фук“ и картонените кори за 10 яйца. Осъзнаването на единството на една безкрайна система от елементи с нейната структура е свещеният скок, който човек може и трябва да направи в своето интелектуално развитие, за да постигне същността си на мислител и творец.

С песента към книжката “ Вълшебната нула“ децата се научават лесно да броят и изписват числата от 1 до 10 000 000, както и да разбират логиката, по която се формира безкрайното множество от числа.